Przepisy HLPN w Mosinie 2016/2017

PRZEPISY GRY

 

Artykuł 1 – Pole gry.

§ 1

 

Pole gry jest prostokątne. Wymiary: dł. 40 m., szer.20 m.

 

§ 2

 

Pole karne jest wyznaczone jako obszar pola bramkowego boiska do piłki ręcznej.

 

§ 3

 

Punkt karny wyznacza się w odległości 6 m od środka linii bramkowej w równej odległości od obu słupków bramkowych.

Drugi punkt karny wyznacza się w odległości 10 m od środka linii bramkowej w równej odległości od obu słupków bramkowych.

§ 4

 

Strefa zmian jest usytuowana na tej samej stronie gry, co ławki zawodników rezerwowych i bezpośrednio przed  nimi. W obrębie tej strefy zawodnicy wchodzą i opuszczają pole gry. Na ławce zawodników rezerwowych mogą przebywać wyłącznie osoby widniejące na liście zgłoszeń do rozgrywek HLPN w sezonie 2016/2017

 

Artykuł 2 - Piłka

§ 5

 

Piłka musi być wykonana z materiału dozwolonego i spełniać normy międzynarodowe.

 

§ 6

 

Jeżeli piłka stanie się niezdatna do gry to grę należy przerwać. Wznowienie gry winno nastąpić w zależności od przyczyny jej przerwania ( rozpoczęcie gry, rzut od bramki, rzut rożny, rzut karny, rzut z autu lub rzut sędziowski). Wymiana piłki podczas zawodów może nastąpić wyłącznie za zgodą sędziego.

 

Artykuł 3 – Ubiór zawodników

§ 7

 

Zawodnicy poszczególnych zespołów biorących udział w rozgrywkach HLPN w Mosinie zobowiązani są do występowania w jednolitych koszulkach oznaczonych numerami, przy czym bramkarze muszą się różnić ubiorem od pozostałych zawodników.

W przypadku, gdy obydwa zespoły przystąpią do gry w bardzo podobnych strojach, sędzia ma prawo do nakazania założenia oznaczników przez zespół, który w terminarzu rozgrywek pełni rolę gospodarza.

 

Artykuł 4 – Sędziowie.

§ 8

 

Sędzia egzekwuje przestrzeganie przepisów gry. Dostarcza Zarządowi Ligi informacje o sankcjach nałożonych na zawodników lub przedstawicieli drużyny, oraz incydentach mających związek z zawodami.

 

§ 9

 

Decyzje sędziego dotyczące oceny faktów związanych z grą są ostateczne.

 

§ 10

 

Zawody prowadzić będzie dwóch arbitrów

.

Artykuł 5 – Czas gry.

§ 11

Czas trwania gry:

1.       2 x 17 minut

2.       Mecze Pucharu Ligi 2 x 17 minut

3.       Finał Pucharu Ligi 2 x 20 minut. W spotkaniach, które muszą wyłonić zwycięzcę w razie remisu zarządzona zostaje seria rzutów karnych (po 3), i w dalszej kolejności do skutku. Przerwa między pierwszą a drugą połową – 1 minuta. Czas trwania każdej połowy spotkania winien być przedłużony, aby umożliwić wykonanie ewentualnego rzutu karnego.

4.       W ostatniej minucie II połowy spotkania zegar zostaje zatrzymywany, gdy piłka jest poza grą.

5.       Zespoły nie mogą brać czasu na żądanie w trakcie spotkania.

 

Artykuł 6 – Rozpoczęcie i wznowienie gry.

§ 12

 

Drużyna wygrywająca losowanie wybiera, na którą bramkę będzie atakować podczas pierwszej połowy meczu.

 

§ 13

 

Przepisowa odległość przeciwnika od piłki podczas jej wprowadzania do gry – 5m (wznowienie gry z autu – 3m)

 

§ 14

 

  Po wyjściu piłki na aut następuje wprowadzenie jej do gry nogą ( piłka musi spoczywać nieruchomo na linii boiska). Dotknięcie piłką sufitu powoduje przyznanie rzutu z autu drużynie przeciwnej zawodnika, który jako ostatni dotknął piłki. Rzut z autu wykonuje się z miejsca przecięcia linii bocznej boiska z ,,wyimaginowaną” linią prostopadłą do niej biegnącą pod miejscem, gdzie piłka uderzyła w sufit.

 

§ 15

 

Bezpośrednio z rozpoczęcia gry można zdobyć bramkę.

                                                                                          

§ 16

 

Czas na wprowadzenie piłki do gry – 4 sekundy. Po upływie tego czasu piłkę przejmuje drużyna przeciwna.

 

§ 17

 

Wprowadzenie piłki do gry przez bramkarza musi nastąpić ręką poza własne pole karne ręką.

Bramkarz nie może zdobyć bramki ręką.

 

Artykuł 7 - Gra niedozwolona i niesportowe zachowanie.

 

§ 18

 

Obowiązuje bezwzględny zakaz gry ,,wślizgiem” w kontakcie z przeciwnikiem.

 

§ 19

 

Jeżeli bramkarz dotyka lub prowadzi piłkę rękami albo nogą dłużej niż 4 sekundy ( za wyjątkiem sytuacji, gdy dotyka lub prowadzi piłkę nogą na połowie przeciwnika), drużynie przeciwnej przyznawany jest rzut wolny pośredni.

Po wykluczeniu zawodnika, rezerwowy może wejść po upływie 2 minut od wykluczenia współpartnera o ile wcześniej zespół nie utraci bramki, a uzupełnienie składu może nastąpić podczas gry.

 

§ 20

 

Za niezadowolenie z decyzji sędziego, niesportowe zachowanie, naruszenie przepisów gry, sędzia ma prawo do udzielenia zawodnikowi upomnienia żółtą kartką lub ukarania czerwoną kartką – wykluczenie z gry, 2-minutowa gra zespołu w osłabieniu. Czerwona kartka nakłada na drużynę karę regulaminową oraz karę finansową na rzecz organizatora Ligi w wysokości 20 zł za pierwszą kartkę dla zespołu, 30 zł za kolejne. Za dokonanie wpłaty odpowiedzialny jest kierownik zespołu. Ewentualną wyższą karę orzeka Zarząd Ligi.

 

§ 21

 

Kwalifikacja rzutów wolnych pozostaje w gestii sędziów.

 

Artykuł 8 – Faule akumulowane.

   § 22

 

Faule karane rzutami wolnymi bezpośrednimi będą kumulowane. Począwszy od piątego zarejestrowanego faulu jednej z drużyn w każdej połowie, egzekwowane będą rzuty wolne bezpośrednie:

-          jeżeli zawodnik popełnia faul na połowie przeciwnika lub własnej, ale pomiędzy linią środkową a umowną linią równoległą do niej przechodzącą przez drugi punkt karny w odległości 10 metrów od linii bramkowej, to rzut wolny wykonywany jest z drugiego punktu karnego.

-          jeżeli zawodnik popełnia faul na własnej połowie pomiędzy linią 10 metrów a linią bramkową, drużyna, której przyznano rzut wolny może wybrać czy wykonać go z drugiego punktu karnego czy z miejsca gdzie przewinienie miało miejsce.

Faule w polu karnym ( rzut karny ) również będą kumulowane. Ewidencje przewinień prowadzi sędzia spotkania.

 

Artykuł 9 – Puchar Ligi

  § 23

 

Rozgrywki Pucharu Ligi stanowią integralną część rozgrywek HLPN w Mosinie. Udział w rozgrywkach jest obligatoryjny ( wyłącznie dla zespołów zrzeszonych w HLPN w Mosinie).Spotkania Pucharu Ligi będą rozgrywane zgodnie z przepisami

 

Artykuł 9 – Postanowienia końcowe

§ 24

 

Nieznajomość przepisów gry przez poszczególne zespoły nie zwalnia ich od ponoszenia odpowiedzialności za ich nieprzestrzeganie.

Powyższe przepisy są tylko zarysem szczegółowych zasad gry, z którymi należy się zapoznać u organizatora.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kosztowności i rzeczy osobiste pozostawione na terenie obiektu.

 

 

NA TERENIE OBIEKTU SPORTOWEGO OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU I SPOŻYWANIA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH!!!

                                                                   

                                                                                                 ORGANIZATOR I ZARZĄD LIGI

    

 

 

 

wświetleń strony: 3624546, odwiedzin: 3260102 Copyright © HLPN Mosina, Projekt i realizacja M40 - Pozycjonowanie stron Poznań
Partner: Portal Futsalowy - 40minut.pl
Dzisiaj jest: 22-10-2018